Revista Studii de PreistoriePROCURAREA REVISTEI

1. Prin schimb de publicații
2. Prin comandă sau abonament

Solictările și comenzile sunt așteptate pe aroarh@yahoo.com și araromania@gmail.com sau pe adresa Asociaţia Română de Arheologie, Şos. Pantelimon 352, sc. C, ap. 85, sector 2, 021662, Bucureşti, România.

 

S T U D I I D E P R E I S T O R I E
Publicaţie a Asociaţiei Române de Arheologie© Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie