Revista Studii de Preistorie


Vă rugăm consultați următoarele fișiere:

Norme de redactare (download);
Procesul de recenzare (download).

 

Studii de Preistorie este revista Asociaţiei Române de Arheologie (ARA). Este o revistă internaţională, peer reviewed, care publică rezultatele unor cercetări originale, de înaltă calitate.

Studii de Preistorie este o revistă de tip open access. Revista nu percepe comisioane pentru procesarea articolelor. Revista nu percepe comisioane pentru primirea articolelor pentru evaluare.

 

POLITICA OPEN ACCESS

Această revistă furnizează acces liber imediat la conţinutul său, pe baza principiului că accesul liber al publicului la cercetarea ştiinţifică susţine un mai bun schimb de cunoştinţe la nivel global.

Autorii păstrează drepturile de autor şi acordă revistei dreptul de primă publicare, lucrarea aflându-se în acelaşi timp sub o Licenţă de Atribuire Creative Commons care permite altora să distribuie lucrările cu recunoaşterea autoriatului acestora şi a locului iniţial de publicare în această revistă, în baza unei licenţe CC BY-NC-ND (Attribution-NonCommercial-NoDerivs). În scopuri necomerciale, licenţa permite altora să distribuie şi să copieze articolele sau să le includă în lucrări colective (de tipul unei antologii), atâta timp cât recunosc meritele autorului şi cu condiţia să nu modifice articolul iniţial.

 

NOTĂ PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR

Autorii care publică în această revistă sunt de acord cu următoarele termene:

Autorii păstrează drepturile de autor şi acordă revistei dreptul de primă publicare, lucrarea fiind în acelaşi timp supusă unei licenţe de tip Creative Commons Attribution License.

Autorii pot intra în aranjamente contractuale separate pentru distribuirea ne-exclusivă a versiunii lucrării lor publicată în această revistă (de ex., să o posteze într-o bibliotecă instituţională sau să o publice într-o carte), cu condiţia recunoaşterii publicării iniţiale în această revistă.

Autorilor li se permite şi încurajează postarea online a propriei lucrări (de ex. în biblioteci instituţionale sau pe propriul website) înaintea şi în timpul procesului de submitere, aceasta putând conduce la schimburi productive de idei, dar şi la citarea mai timpurie şi mai ridicată a lucrării publicate.

 

SETĂRI DE CONFIDENŢIALITATE

Politica peer review şi procesele pentru cititori şi autori sunt oneste şi respectă toate drepturile academice internaţionale.

Criteriile după care revizotii sunt rugaţi să evalueze manuscrisele trimise spre publicare nu sunt discriminatorii şi sunt stabilite doar pentru evaluarea ştiinţifică a manuscriselor.

Toate datele folosite pentru înregistrare sunt private şi vor fi folosite de către revistă doar în scopuri necomerciale.

 

© Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie