Sorin Cristian Ailincăi


Data şi locul naşterii:
28.01.1978, Tulcea
Email şi website:
sailincai@yahoo.com
Adresă:
Tulcea, Romania
Studii:
1997/2001- Facultatea de Istorie, Univ. Bucureşti;
2001-2003 – Master, Facultatea de Istorie, Univ. Bucureşti;
2003-2010 – doctorat, Facultatea de Istorie, Univesitatea A.I. Cuza - Iaşi
Experienţa profesională:
Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Cercetător Principal III
Şantiere arheologice:
NăieniZănoaga (jud. Buzău);
OstrovPiatra Frecăţei” (jud. Tulcea),
BabadagCetăţuie (jud. Tulcea);
NiculiţelCornet (jud. Tulcea);
JurilovcaOrgame/Argamum;
Teliţa–Celic-Dere, jud. Tulcea;
JijilaCetăţuie, jud. Tulcea;
Peuch de Mus (Aveyron, Franţa);
EnisalaPalanca, com. Sarichioi, jud. Tulcea;
Luncaviţa–Valea Joiţei, jud. Tulcea

Publicaţii principale:
Ailincăi S. C., The Place for the Dead in Early and Middle Iron Age Lower Danube Area, în Sîrbu, V., Vaida, L., D. (eds.), Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and South-Eastern Europe. Proceedings of the 9th Intrenational Colloquium of Funerary Archaeology, Bistriţa, May 9th-11th, 2008, Cluj-Napoca, 2008, 9-33.
Sîrbu, V., Ailincăi, S.,C., Simion, G., Jijila–Cetăţuie o aşezare fortificată a culturii Babadag în nord-vestul Dobrogei, Brăila, 2008;
Ailincăi S.C., Un topor din bronz descoperit la Niculiţel, jud. Tulcea, SCIVA 54-56, 2003-2005, p. 271-277.
Ailincăi S.C., Nicic A., Jugănaru G., Dobrinescu C.. Consideraţii privind realizarea decorului imprimat pe ceramica din prima epocă a fierului din spaţiul nord – vest pontic, Pontica 37-38, 2004 – 2005, p. 111-128.
Ailincăi S.C., Miriţoiu N., Soficaru A., O groapă cu oseminte umane aparţinând culturii Babadag descoperită în nivelul precolonial de la Orgame (com. Jurilovca, jud. Tulcea), ArhMold 26, 2003, p. 307-324.


Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie