Silvia Marinescu Bîlcu


Data şi locul naşterii:
1 ianuarie 1935, Braşov
Adresă:
Bucureşti, Aleea Valea Florilor, nr. 6, Bl. Z9, et. 9, ap. 59, sector 6
Studii:
Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti, Secţia de Istorie Veche şi Arheologie, 1958; examen de licenţă cu o lucrare privind epoca romană, intitulată Monografia oraşului Dierna.
Teză de doctorat cu lucrarea Cultura Precucuteni pe teritoriul Moldovei, aprilie 1971, Facultatea de Istorie a Universităţii "AI. I. Cuza" din Iaşi.
Experienţa profesională:
Angajată a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan":
 • 1957-1958, temporar, ca îndrumător;
 • 1958-1965, arheolog la secţia Muzeu;
 • 1965-1969, cercetător ştiinţific la Secţia sclavagistă;
 • 1969-1972, cercetător ştiinţific la Secţia preistorică;
 • 1972-1991, cercetător ştiinţific principal gradul III;
 • 1991-1994, cercetător ştiinţific principal gradul II;
 • 1994-1999, cercetător ştiinţific principal gradul I
 • 2000-prezent, cercetător ştiinţific principal gradul I asociat.
 • Membră a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan", 1995-1999;
 • Membră de onoare a Research Board of Advisors, 2003-prezent;
 • Membră a Comisiei Naţionale de Arheologie, 1991-2000;
 • Preşedinte de Onoare a Asociţiei Române de Arheologie, 2001-prezent;
 • Redactor responsabil al revistei Studii de Preistorie şi membră în comitetul de redacţie al revistelor Dacia şi Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos.
Alte competenţe:
Conducător de doctorat, specialitatea Arheologie Preistorică
Activitate ştiinţifică:
Cercetarea arheologică a culturilor epocii neo-eneolitice, în mod special a problemelor legate de culturile Precucuteni, Cucuteni, Gumelniţa şi a reprezentărilor plasticii acelor vremi, mai apoi de acelea ale culturilor liniar-ceramică şi Criş, precum şi de marile probleme ale neo-eneoliticului sud-est european, microasiatic şi egeic.
În cadrul acestor preocupări, au fost valorificate materiale provenite atât din săpături recente (Târpeşti, Căscioarele, Ghioeşti-Trudeşti, Larga-Jijiei, Mândrişca, Andrieşeni etc.), cât şi din vechile colecţii ale Muzeului Naţional de Antichităţi şi ale altor muzee din ţară (Olteniţa, Tg. Mureş, Piatra Neamţ, laşi etc.)
Studierea unor materiale neo-eneolitice dintr-o serie de muzee din ţară - laşi, Piatra Neamţ, Tg. Neamţ, Bacău, Alba Iulia,Sibiu, Cluj, Braşov, Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc, Timişoara, Constanta etc.
Valorificarea în diverse studii, a unor materiale arheologice hallstattiene şi geto-dacice şi a unor descoperiri numismatice.
Publicarea lucrării de sinteză "Cultura Precucuteni pe teritoriul României"; în acest scop, au fost studiate toate materialele aparţinând acestei culturi de pe întreaga ei arie de răspândire (inclusiv a celor ale variantei Tripolje A).
Redactarea şi publicarea monografiei Tîrpeşti (Oxford, 1981), lucrare onorată cu premiul "Vasile Pârvan" al Academiei Române.
Publicarea (în colaborare cu Alexandra Bolomey) rezultatelor săpăturilor de la Drăguşeni (jud. Botoşani), Bucureşti, 2000.
Începând din 1960, redactarea rapoartelor preliminarii asupra tuturor săpăturilor coordonate, prezentate la sesiunile anuale de rapoarte: Bucureşti, Tulcea (1980), Braşov (1981), Vaslui (1982), Ploieşti (1983), Alba-lulia (1984), Deva (1987), Timişoara (1988), Sibiu (1989), Arad (1990), Piatra Neamţ (1991), laşi (1992), Constanţa (1993), Satu Mare (1994), Cluj-Napoca (1995), Brăila (1996), Bucureşti (1997), Călăraşi (1998).
Comunicări ştiinţifice prezentate în cadrul Institutului de Arheologie şi la diverse sesiuni ale unor muzee din ţară (Constanţa, Cluj, Botoşani, Piatra Neamţ, Alba Iulia, Călăraşi, Vaslui, Slobozia, Timişoara etc.), la simpozioane şi congrese internaţionale (Praga, Szkesfehrvr, Plovdiv, Nice etc.).
Peste 80 de articole publicate în revistele din ţară şi străinătate, 18 rapoarte preliminare de săpături.
Călătorii de studii, în anii 1970 şi 1980, în cadrul schimbului de experienţă, în URSS, 1977; Polonia, 1991; Republica Moldova şi Iran, 1996.
Burse de studii oferite de Asociaţia Internaţională de Studii sud-est Europene în Iugoslavia, 1969; Turcia, 1971; Italia, 1972.
Alte călătorii de studii în Bulgaria şi Ungaria, vizite la muzeele şi institutele de specialitate, unde au fost studiate cu precădere materialele neo-eneolitice.
Bursă a lnstitutului Arheologic German, cu durata de 2 luni, în Grecia, 1994.
Colaborare la întocmirea bibliografiei preistorice româneşti (1965-1970), care urmează să fie publicată în seria Council for Old World Archaeology (SUA).
Redactarea unor voci pentru Dicţionarul Enciclopedic de Istorie Veche şi Arheologie (vol. I-II şi III ) şi pentru Enciclopedia Istorică Română.
Şantiere arheologice:
Histria (1955), Traian (1956-1957), Bicaz (1957), ca studentă.
Membră în colectivele de la Traian (1958-1961), Căscioarele (1962-1968), Târpeşti (1961-1963), Histria (1965), Topile (1969), Drăguşeni (1970-1972).
A condus săpăturile arheologice de la Târpeşti (1959-1960, 1964-1965, 1968), Grumăzeşti (1960, 1971-1972), Ghigoeşti-Trudeşti (1969-1970), Hăneşti (1971), Drăguşeni (1973-1985), Piatra Şoimului - Calu (1973-1974), Gumelniţa-necropolă şi Bârlaleşti (ultimele două reducându-se numai la mici sondaje), Izvoare (1987-1990), Borduşani (1986-1999), Ciulniţa (1992-1996), Vităneşti (1993-1994), Luncaviţa şi Isaccea (1997-1998), Bucşani (1998), Insula La Ostrov pe Lacul Taşaul - Năvodari (1999).
Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie