Raluca KOGĂLNICEANU


Data şi locul naşterii:
Bucureşti, 27 iulie 1977
Email şi website:
raluca.kogalniceanu@gmail.com; www.arheo.ro
Adresă:
Iaşi, Romania; Roma, Italia
Studii:
Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, specializarea Istorie - Limbă străină (engleză), 2002;
Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, Masterat Societate şi putere în Antichitate şi Evul Mediu, 2005;
Facultatea de Istorie şi Filologie, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Masterat Arheologie Sistemică, 2005;
Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, doctorand cu tema de cercetare Primele necropole din neoliticul şi eneoliticul de pe teritoriul României.
Experienţa profesională:
Institutul de Arheologie, Iasi
Proiecte de cercetare principale:
Bursa de cercetare „Vasile Pârvan” (2 ani: octombrie 2006 – iulie 2008; Accademia di Romania, Roma, Italia) pentru proiectul: Coordonate sociale şi spirituale ale practicilor funerare din neoliticul şi chalcoliticul bazinului mediteranean.
Nume proiect: Religie, artă şi societate în Preistoria Europei, cu privire specială la spaţiul carpatic, Instituţia care a finanţat proiectul: CNCSIS (proiect de tip A), director proiect: Prof. univ. dr. Vasile Chirica (aflat în primul an de desfăşurare).
Nume proiect: Valori ale civilizaţiilor eneolitice de la est de Carpaţi în context european, Instituţia care a finanţat proiectul: CNCSIS (proiect de tip A), director proiect: Prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu (în curs de finalizare).
Program: CERES nr. 3-83/2003, Nume proiect: Spaţiul est-carpatic – zonă de convergenţă culturală din Paleolitic până în timpurile moderne, Instituţia care a finanţat proiectul: Institutul de Fizică Atomică Bucureşti, director proiect: Acad. Al. Zub (finalizat).
Şantiere arheologice:
Vorniceni – Pod Ibăneasa, jud. Botoşani, eneolitic, 2005;
Isaiia – Balta Popii, jud. Iaşi, eneolitic, 2003 – 2004;
Movileni, jud. Iaşi (iulie 2001), Poduri – Dealu Ghindaru, jud. Bacău, eneolitic, 2000;
Borduşani, jud. Ialomiţa, eneolitic, 2000; Hârşova, jud. Constanţa, eneolitic, 1999 – 2000;
Târgu Frumos – Baza Pătule, jud. Iaşi, eneolitic, 1999 – 2000.

Afilieri: membru al Fundaţiei „Cucuteni pentru Mileniul III”, Bucureşti
membru al Fundaţiei „Rădăcinile Europei” tot Bucureşti

Publicaţii principale:
Înmormântări de copii în contexte intramurale şi extramurale din neoliticul si chalcoliticul României: problema „interiorului” şi „exteriorului”, în Nicolae Ursulescu (editor coordonator), Dimensiunea europeană a civilizaţiei eneolitice est-carpatice, Iaşi, 2006, p. 191-214, Ed. Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi.
Utilizarea testului χ2 în arheologie. Studiu de caz – necropola de la Cernica, în Arheologia Moldovei, Ed. Academiei Române, XXVIII, 2005, p. 265-302.
Recenzie la V. Sîrbu, Arheologia funerară şi sacrificiile: o terminologie unitară / Funerary Archaeology and Sacrifices: An Unifying terminology, Editura Istros, Brăila, 2003, 123 p. (din care 14 figuri), în Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, X-XI, 2005, p. 201-205.
Observaţii asupra mormintelor şi resturilor osteologice umane din cuprinsul aşezărilor gumelniţene de pe teritoriul României, în BCSS, Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 7, 2001, p. 39-46;
Apparition des nécropoles dans le néolithique de Roumanie et de l’Italie (semnat alături de prof. N. Ursulescu; sub tipar la Studia Antiqua et Archaeologica)
Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie