Cristian Micu


Data şi locul naşterii:
18 ianuarie 1972, Babadag, jud. Tulcea
Email şi website:
acristianleonard@yahoo.com;
http://perso.wanadoo.fr/micu.maille/monsiteweb/index.html
Adresă:
Tulcea, str. Babadag, nr. 167, bl. B7, sc. A, ap. 11
Studii:
Universitatea "Ovidius" Constanţa, Facultatea de Litere si Istorie, 1995
Experienţa profesională:
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea:
2002-2006, cercetător ştiinţific III;
1999-2002, cercetător ştiinţific;
1997-1999, muzeograf II;
1995-1997, muzeograf debutant.
Proiecte de cercetare principale:
Microzona Isaccea (1997-2005);
Microzona Luncaviţa (1998-2005).
Publicaţii principale:
Neo-eneoliticul din Nordul Dobrogei în lumina cercetărilor de la Isaccea şi Luncaviţa; Institutul de Arheologie Vasile Pârvan Bucureşti, 2005;
Outils et pièces en pierre portant des traces de façonnage et/ou d’utilisation découverts à Luncaviţa (dep. de Tulcea), în Omagiu Silvia Marinescu-Bîlcu, Călăraşi, 2005, p. 223-261 (în colaborare cu M. Maille, F. Mihail);
Observaţii privind industria materiilor dure animale în aşezarea neolitică de la Isaccea, punctul „Suhat", în Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila, 2004, p. 41-75;
Cultura Gumelniţa în nordul Dobrogei. Istoricul cercetărilor, în O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, CD cIMeC, 2002;
Interpretation methods of the neolithic figurines in Romania, Arkeos, Instituto Politécnico Tomar, 2000, p. 179-229.
Şantiere arheologice:
Isaccea, punctul "Suhat", neolitic (cultura Boian, faza Giuleşti), 1997-2005;
Luncaviţa, punctul "Cetăţuia", eneolitic (cultura Gumelniţa), 1998-2005.
© Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie