Cătălin Alexandru Lazăr


Data şi locul naşterii:
15 ianuarie1975, Călăraşi, jud. Călăraşi
Email şi website:
acltara@yahoo.com, lazarc@arheologie.ro
http://www.mnir.ro/
Adresă:
Bucureşti, România
Studii:
Facultatea de Istorie, Universitatea «Ovidius» Constanţa, specializarea Istorie Veche-Arheologie, 1999;
Facultatea de Istorie, Universitatea «Ovidius» Constanţa, Studii Aprofundate, specializarea Istorie Veche-Arheologie, 2000;
Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” Bucureşti, specializarea Preistorie, Doctor în Istorie, 2009.
Experienţa profesională:
Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, arheolog (2000-2007);
Muzeul Naţional de Istorie a României, arheolog (2007-prezent)
Proiecte de cercetare principale:
Southern Romania Archaeological Project . Proiect româno-britanic (2001-2005);
Cercetări Arheologice şi prospecţiuni prin mijloace optoelectronice – CARPO. Proiect A.N.C.S. (2007-2009);
Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos, Proiect naţional de cercetare arheologică (2005-2012).
Publicaţii principale:
Consideraţii teoretico-metodologice privind studiul practicilor funerare II, în Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman 2, p. 197-226, 2010;
New data about the Eneolithic Cemetery from Sultana-Malu Roşu (Călăraşi county, Romania), în Studii de Preistorie VI, p.165-199, 2009 (în colaborare cu R. Andreescu, T. Ignat, M. Florea, A. Bălăşescu) ;
Consideraţii teoretico-metodologice privind studiul practicilor funerare I, în Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman 1, p. 181-194, 2009;
Necropola eneolitică de la Sultana-Malu Roşu, com. Mânăstirea, jud. Călăraşi. Piese de podoabă din inventarul M1, în Buletinul Muzeului “Teohari Antonescu” 11, p. 59-72, 2008 (în colaborare cu C. Beldiman, D. M. Sztancs);
Valea Mostiştei. Aşezarea gumelniţeană de la Sultana – Malu Roşu, în Cercetări Arheologice XIV-XV, p. 55-76, 2008 (în colaborare cu R. Andreescu);
The Eneolithic Cemetery from Sultana-Malu Roşu (Călăraşi county, Romania), în Studii de Preistorie V, p. 131-152, 2008 (în colaborare cu R. Andreescu, T. Ignat, M. Florea, C. Astaloş);
Studiu de caz: Inventarul din mormintele culturii Starčevo-Criş, în Satu Mare. Studii şi Comunicări XXIII-XXIV (I), p. 27-72, 2008;
Date privind unele descoperiri funerare de la Măriuţa-La Movilă, în Studii de Preistorie IV, 2007, p. 135-157 (în colaborare cu V. Parnic);
Consideraţii preliminare asupra unor oase umane descoperite în aşezarea gumelniţeană de la Căscioarele-Ostrovel, în CCDJ XXII: 297-316, 2005 (în colaborare cu A. Soficaru);
Consideraţii preliminare asupra plasticii antropomorfe de lut din nivelul Gumelniţa B1 de la Măriuţa-La Movilă, în CCDJ XXII: 351-378, 2005 (în colaborare cu V.Parnic);
Descoperiri funerare aparţinând culturii Gumelniţa pe teritoriul României, în O civilizaţie necunoscută: Gumelniţa, în CDROM editat de cimec, 2001;
Date privind unele morminte gumelniţene, în CCDJ XVI-XVII: 173-183, 2001.
Şantiere arheologice:
S.R.A.P., jud.Teleorman, neo-eneolitic, 2001-2005;
Sultana-Malu Roşu, jud.Călăraşi, eneolitic, 2001-2009;
Măriuţa-La Movilă, jud.Călăraşi, eneolitic, 2004-2006;
Cheia, jud.Constanţa, neolitic, 2004-2005;
Gălăţui – Movila Berzei, jud.Călăraşi, neolitic, 2000-2001;
Grădiştea Coslogeni, jud.Călăraşi, neolitic, 1995-2000;
Bucşani – La Pod, jud.Giurgiu, eneolitic, 1999;
Năvodari - Taşaul, jud.Constanţa, eneolitic, 1999-2000;
Borduşani – Popină, jud.Ialomiţa, eneolitic, 1999.
Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie