Florian MIHAIL


Data şi locul naşterii:
01.02.1981
Email şi website:
http://www.icemtl.ro/home.html
Adresă:
Tulcea, România
Studii:
Universitare - Universitatea Ovidius Constanţa, Facultatea de Istorie (1999-2003)          
Masterat - Universitatea Ovidius Constanţa, Facultatea de Istorie (2003-2005)
Doctorat – din 2005 doctorand în cadrul Institutului de Arheologie Iaşi, cu tema Armele şi uneltele culturii Gumelniţa, coordonator ştiinţific Dr. Dan Monah
Experienţa profesională:
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea:
muzeograf debutant (2004),
muzeograf II (2004-2006),
cercetător ştiinţific (2006-prezent).
Proiecte de cercetare principale:
1. Du Néolithique aux âges des Métaux :
convergences et dissemblances des processus de transformation des sociétés et de leur environnement entre Dobroudja du Nord (Roumanie) et Languedoc méditerranéen (France) – proiect realizat în colaborare cu o echipă franceză condusă de către Laurent Carozza (Chargé de Recherche à l'INRAP (Institut National de Recherche Archéologiques Préventives, CNRS) (2007-2008)
 2. Arhetur – Acces la arheologie (proiect ICEM Tulcea, Muzeul de Arheologie din Odessa şi Agentia Regionala de Cooperare Transfrontaliera a Dunarii de Jos Reni) (2008)
 3. Cercetări arheologice şi prospecţiuni prin mijloace optoelectronice (proiect INOE Bucureşti, MNIR Bucureşti, ICEM Tulcea, Muzeul Judeţean Ialomiţa) (2008-2009)

Şantiere arheologice:
Hârşova – Calcolitic (2000, 2001, 2002),
Borduşani – Calcolitic (2000, 2001),
Uivar – Calcolitic (2002),
Luncaviţa – Calcolitic (2003-2009),
Isaccea – Calcolitic (2003-2009),
Rândunica – epocă elenistică (2005),
Niculiţel – epocă romană (2005).
Publicaţii principale:
1. Outils et pieces en pierre portant des traces de façonnage et/ou d’utilisation decouverts a Luncavita (dep. De Tulcea), In Honorem Silvia Marinescu-Bîlcu 70 de ani, volum coordonat de Marian Neagu,  Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XXII, 2005, p. 223-261 (în colaborare-Cristian Micu, Michel Maille, Florian Mihail)
2. Une représentation de bâtiment découverte dans le tell de Luncaviţa, point  Cetăţuia, Studii de Preistorie, 3, 2007, p.163-172 ( în colaborare-Cristian Micu, Florian Mihail, Michel Maille)
3. Quelques observations sur les pieces en pierre polie decouvertes dans l’etablissement  Eneolithiques de Carcaliu (dep. de Tulcea), Peuce, S.N., 3-4, 2005-2006, p. 9-40 (colaborare Cristian Micu, Constantin Haită, Florian Mihail)
4. Observations sur l’habitat néo-énéolithique dans le Delta du Danube, în In medias res praehistoriae Miscellanea in honorem annos LXV peragentis Professoris Dan Monah oblata, Honoraria, 7, 2009, p. 317-336, Iaşi (Cristian MICU, Laurent CAROZZA, Jean-Michel CAROZZA, Florian MIHAIL, Gabriel JUGĂNARU)
5. Câteva observaţii asupra unor situri eneolitice din zona de nord a Dobrogei, în Peuce VII S. N., 2009, p. 9-48 (în colaborare Cristian Micu, Florian Mihail, Laurent Carozza, Mihai Florea).
Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie