Cristian Eduard ŞTEFAN


Data şi locul naşterii:
23-03-1978, Piteşti, jud. Argeş
Email şi website:
cristarh_1978@yahoo.com; archaeocristi@yahoo.co.uk.
Adresă:
Bucureşti, România.
Studii:
Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti, promoţia 2001.
Experienţa profesională:
muzeograf II din anul 2009 în cadrul Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” din Bucureşti; doctorand la forma cu frecvenţă din anul 2004 în cadrul Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” din Bucureşti.
Alte competenţe:
abilităţi de comunicare, limbi străine (engleză, franceză, italiană).
Şantiere arheologice:
Luncaviţa,
Rotbav,
Roşia Montană,
Costişa,
Popeşti,
Bistreţ,
Vităneşti.

Publicaţii principale:
A few remarks concerning the clay stamp-seals from the Gumelniţa culture, Studii de Preistorie, 6, 2009, p. 149-163.
Some observations on the Vidra type axes. The social significance of copper in the Chalcolithic, Studii de Preistorie, 5, 2008, p. 79-88.
Trei celturi aflate în colecţiile Muzeului Naţional de Antichităţi, Materiale şi Cercetări Arheologice, IV, 2008, p. 29-37.
Aşezarea eneolitică de la Luncaviţa-“Cetăţuie”. Consideraţii preliminare asupra vechilor săpături (în colaborare), Materiale şi Cercetări Arheologice, IV, 2008, p. 5-27.
Un topor din cupru aflat în colecţiile Muzeului Naţional de Antichităţi, Materiale şi Cercetări Arheologice, III, 2007, p. 83-88.

Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie