Ciprian Astaloş


Data şi locul naşterii:
2 aprilie 1976, Satu Mare
Email şi website:
astalos_ciprian@yahoo.com
Adresă:
Muzeul Judeţean Satu Mare, B-dul Vasile Lucaciu, nr. 21, Satu Mare – 440031, jud. Satu Mare.
Studii:
Facultatea de Istorie, Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj, secţia Istorie veche şi Arheologie, 1994 – 1998
Studii Aprofundate, Facultatea de Istorie, Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj, Masteratul de Arheologie clasică, 1998 - 1999
Doctorand din septembrie 2002, la Universitatea de Stat din Chişinău, R. Moldova, Catedra de Istorie Veche şi Arheologie, cu tema Paleoliticul superior în bazinul Tisei superioare
Experienţa profesională:
Muzeul Judeţean Satu Mare, din 1 martie 1999 (muzeograf între 1999 – 2002, cercetător ştiinţific din 2003)
Proiecte de cercetare principale:
Colaborator la programul "Cercetarea siturilor paleolitice de la Boineşti-Belavara şi Remetea-Şomoş" (Institutul de arheologie din Bucureşti şi Misiunea arheologică franceză)
"Analize PGAA (Prompt Gamma Activation Analysis) a pieselor litice preistorice", în colaborare cu Budapest Neutron Centre, Institute of Isotopes, Budapesta
Direcţii de cercetare / domenii de interes: paleoliticul din bazinul carpatic, economia materiei prime litice în preistorie, "landscape archaeology", arheologia peşterilor, religiile preistoriei
Publicaţii principale:
C. Astaloş, C. Virag, Descoperiri funerare neolitice din judeţul Satu Mare, în Studii şi Comunicări Satu Mare – seria Arheologie, XXII, sub tipar
C. Astaloş, Z. Kasztovszky, Prompt Gamma Activation Analysis of Some Prehistoric Stone Tools from North-Western Romania, în Proceedings of the 36th International Symposium on Archaeometry, Quebec, 2006
A. Feurdean, C. Astaloş, The impact of human activities in the Gutâiului Mountains, Romania, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia, 50 (1-2), 63-72
C. Astaloş, Repere privind funcţionarea instituţiei darului la societăţile barbare ale epocii fierului, în Studii şi Comunicări Satu Mare – seria Arheologie, XVII-XXI - I, 2000-2004,p. 47- 57
Şantiere arheologice:
Boineşti – Coasta Boineştilor, Remetea Oaşului – Şomoş, 2005, 2006 (paleolitic);
Călineşti-Oaş – Dâmbul Sfintei Mării, 1999, 2000, 2001 (neolitic timpuriu);
Tăşnad – Sere, 2001, 2002, 2005 (neolitic timpuriu, perioada de tranziţie la epoca bronzului);
Halmeu – Vamă, 2000, 2006 (neolitic mijlociu şi târziu);
Nyiregyháza, Ungaria, 2004, 2005 (diferite epoci)
1995 – 2006 - participări la săpăturile arheologice de la:
        Boroşteni
        Lapoş
        Mitoc
        Zăbrani
        Cladova
        Schela Cladovei (paleolitic şi mezolitic)
        Cagny – Franţa (paleolitic)
        Korolevo – Ucraina (paleolitic)
        Cosăuţi – R. Moldova (paleolitic)
        Tiszadob – Ungaria (neolitic)
        Ulpia Traiana Sarmizegetusa
        Lazuri (diferite epoci)
        Cluj – Strada Banatului (epoca bronzului)
Afilieri:
Membru al Institutului Britanic de la Ankara (BIA);
Membru al European Asociation of Archaeology (EAA);
Membru al Centrului de Arheologie a Marii Negre (ZAKS);
Membru al Seminarului de Arheologie ”Vasile Pârvan”, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti.
© Copyright 2008 Asociaţia Română de Arheologie